fbpx

Avtalevilkår

JK Renholdsservice A/S VILKÅR:

Versjon 1.0

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker og JK Renholdsservice A/S ved rengjøring av bolig.

JK Renholdsservice A/S forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene.
Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

Skulle Kunden ikke godta slik endring, har Kunden rett til å si opp Avtalen ved endringens ikrafttredelse, med det forbehold om at Kunden må gi Selskapet skriftlig varsel minst 14 dager før endringen trer i kraft.

GENERELT:

JK Renholdsservice A/S trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ansvaret ditt som kunde hos JK Renholdsservice A/S:

 • All informasjon som omhandler spesielle forhold i din bolig, samt husdyr som er hjemme, skal være avklart til oss skriftlig pr e-post til kontakt@jkrenhold.no. Dermed får vi lagt dette i vårt system.
 • Forberede rommene som skal vaskes slik at vi enkelt kommer til for utførelse av renhold.
 • Dersom det er noen rom som er tett møblert som garderoberom eller spesialbygget kjøkken må dette varsles i forkant. Pris kan da avvike.
 • Rydd bort gjenstander med stor affeksjonsverdi og gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelig for deg som kunde. Dette er gjenstander JK Renholdsservice A/S ikke erstatter.
 • Sikre hjemmet forsvarlig. Løse ledninger, dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres, samt løse gjenstander som speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg må også sikres forsvarlig.
 • Tilstrekkelig varme i boligen.
 • Sikre tilgang til varmt vann og strøm.
 • Pris vil avvike ved behov for bruk av ferje, kollektiv transport eller lang gangavstand. Dette må opplyses ved bestilling.
 • Varsle oss dersom forhold endrer seg. For eksempel utvidet størrelse på renholdsoppdraget, utvidet bruk eller anskaffelse av nye husdyr.

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine personopplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

Erstatningsansvar

Du kunde er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres. Hvis noe skulle bli ødelagt i forbindelse med renhold, MÅ kunden ta kontakt umiddelbart og senest innen 48 timer. Ved evt. erstatning så følges normale forsikringsvilkår hvor det gjøres fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid på gjenstanden. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Kvalitetsgaranti

JK Renholdsservice as A/S har 100 % fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Denne garantien gjelder for deg som kunde hos JK Renholdsservice A/S, og oppgavene som inkluderer i valgte tjeneste. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. JK Renholdsservice A/S vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke. Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil JK Renholdsservice A/S ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.

Hvitevare service
En standard hvitevare service inkluderer et kombinert kjøle- og fryseskap og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

Ved bestilling av hvitevareservice vær oppmerksom på følgende:

 • Ved vask av kjøleskap og fryser – må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under og trekk de frem hvis det skal vaskes bak.
 • Ved vask av komfyr – Dersom du har doble glass i din komfyr – vennligst ta kontakt med oss for å avtale hvordan vi skal vaske disse. Skal vi vaske bak komfyren, må du trekke den frem før vi kommer.
 • Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses av kunde. Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem av kunde.
 • Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig med passende middel.
 • Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig og innvendig på trommel og glass. Dersom du ønsker av vi skal sette på et renseprogram, ta kontakt med oss for avtale.

Vask av tak og vegger gjøres på kundens ansvar, da skjolder og misfarging kan oppstå. JK Renholdsservice A/S anbefaler tørrmopping hvis ikke tak og vegger skal males i etterkant. Misfarging eller skjolder ved vask vil derfor ikke falle inn under kvalitetsgarantien.

Vask av flater forutsetter underlaget tåler bruk av vann og såpe. Dersom det er materialer i boligen som ikke tåler dette, må det varsles i forkant av oppdraget.

Tjenestene inkluderer ikke avkalkning/rens av fuger. Dette må bestilles som eget oppdrag.

For tjenester hvor vask av tak og vegger ikke er inkludert, støvtørker JK Renholdsservice A/S lett tilgjengelige flater inntil 180 cm i høyden. Det skal ikke være behov for å bruke krakk eller annet hjelpemiddel for å komme til flatene forbundet med støvtørking. Dersom man ønsker utvidet støvtørk bestilles dette som ekstratjeneste.

Vi gjør oppmerksom på at fjerning av kalk i våtrom er en tilleggstjeneste og ikke en del av en standard service. Fjerning av kalk er tidkrevende, og krever spesialmidler.

Nøkkel og alarm

Det er kundens ansvar at JK Renholdsservice A/S får tilgang til boligen for utførelse av tjenesten.

Vindusvask

Vindusvasken inkluderer vask av standard vinduer uten sprosser. Vinduer som er koblede er ikke inkludert i prisen. Ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi benytter teleskopstang med lengde opp til 1,5 meter.

Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling. Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner. Vindusvask inkluderer ikke vask av persienner, eller annen montert solskjerming. Dersom dette skal vaskes, vil tjenesten beregnes som tilleggstjeneste og priset deretter. JK Renholdsservice A/S forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved innvendig vask, vil ikke vinduene bli vasket.

Pris og betingelser

Kortet til kundene vil ikke bli belastet før tjenesten er fullført, kunden vil motta en e-postkvittering etter utført tjeneste og betaling. Vær oppmerksom på at noen banker viser en kostnad (reservert), men det er bare en forhåndsgodkjenning.

Dersom omfanget av avtalen avviker iht. gjennomsnittlig beregning, vil vi ta kontakt for revidering av pris og avtale. Prisen forutsetter at tjenesten ikke endres verken i omfang og tilgjengelighet eller andre forhold som påvirker denne. Prisen justeres årlig med endring i konsumprisindeksen for sektor med arbeidslønn som dominerende prisfaktor de siste 12 måneder.

Rengjøringsmidler

Tjenesten skal utføres ved hjelp av utstyret og forsyningene til Kunden, må kunden sikre rengjørerens tilgang til nevnte forsyninger.

Fast vaskehjelp
Det utføres service etter avtale med kunde. Du som kunde skal kunne forvente at hjemmet er rengjort i henhold til JK Renholdsservice A/S standard ved utført oppdrag.  


For å spare miljøet og tilpasse kjøreruter, kan det hende at vi må endre din valgte vaskedag. Dersom dette blir aktuelt vil vi selvfølgelig kontakte deg angående dette. Tjenesten utføres hverdager mellom kl. 08.00-17.00, med mindre andre tidspunkter er avtalt. Oppstart av service og turnus skjer i henhold til avtale. Oppdrag som faller på en helligdag eller 24.12. flyttes til annen dag. Kunden står ansvarlig for rengjøringsmidler.

For å utføre Tjenesten kan JK Renholdsservice A/S bruke en samarbeidspartner under kontrakt (“Rengjører”).

Avbestilling og oppsigelse

Avbestilling og endringer må skje senest 48 før tjenesten skal utføres og må meldes ved bruk av “Min side”, telefon eller mail. Ved for sen avbestilling, endring eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet. Byttes service til en annen uke, opprettholdes den opprinnelige tjenestefrekvensen.

Endring av avtalt tidspunkt for en Tjeneste er ikke mulig mindre enn 48 timer før starttidspunktet. Hvis en Kunde ønsker å endre avtalt tidspunkt mindre enn 48 timer før, vil det bli planlagt en egen ny Tjeneste. Avbestillingsregler gjelder for Tjenester som utsettes.

Avtalen er ikke bindende og kan sies opp av begge parter skriftlig. JK Renholdsservice A/S bekrefter oppsigelse ved skriftlig email.

 Heving av avtalen

Ved gjentatte, alvorlige mangler og avvik kan denne avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Det forutsettes at avvikene er varslet skriftlig og at det er gitt mulighet til å utbedre feil og mangler.

Misbruk av rabattsystemet til JK Renholdsservice A/S kan føre til krav om tilbakebetaling eller utestenging fra systemet og fremtidige tjenester.

Engangsoppdrag:

En standard flyttevask er som regel innvendig vask av din bolig – basert på antall kvm du oppgir. Pris for flyttevask forutsetter at boligen er tømt og har tilstrekkelig belysning. Pris er pr. boenhet. Utvendig vask av terrasse, eksterne boder og garasje er følgelig ikke inkludert i dette. Dersom du ønsker dette kostet/vasket, må dette oppgis i tillegg. Ta gjerne kontakt med oss i forkant.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Kanselleres oppdraget senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
 • Kanselleres oppdraget senere enn 1 virkedag før startdato, faktureres beløpet i sin helhet.
 • Kansellering skal skje skriftlig.
 • Blir utførelsen av oppdraget forsinket grunnet uforutsette hendelser, innrømmes ikke erstatningsansvar for tap av arbeidstid, ulemper eller andre følgeskader for kunden.
 • JK Renholdsservice A/S tar ikke ansvar for avvik fra avtalt service hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at service er utført.
 • Kunden må tilrettelegge hjemmet og gi nødvendig informasjon slik at oppdraget kan utføres i henhold til avtale. Det er kundens ansvar å dra frem utstyr, sørge for at utstyret ikke er tilkoblet strøm samt løsne eventuelle deksel det skal vaskes under.
 • Større installasjoner som dusjkabinett, steam dusj ol. Må også være skrudd av og ikke tilkoblet strøm samt trukket frem dersom vi skal vaske bak dette.
 • Det forutsettes at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til JK Renholdsservice A/S, og oppgitt pris kan avvike. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type luktsanering.
 • Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av JK Renholdsservice A/S i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket.
  Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timepris. Eventuell ventetid vil faktureres.

Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over som f.eks.:

Brann, eksplosjon, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, terrorangrep, krig eller inngrep av offentlig myndighet som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.